• Slim besparen
  • Persoonlijk advies
  • De beste prijzen

Algemeen

De diensten ter beschikking op deze site worden u gratis aangeboden. Ingeval u beslist met een van de energieleveranciers een contract voor elektriciteit of gas af te sluiten ontvangt Besparenkan een commissie van de leverancier.
Besparenkan handelt enkel als tussenpersoon tussen u en de energieleverancier. Zij kan in geen geval een verbintenis aangaan in uw naam, of in de naam van de energieleverancier. Zij kan dan ook niet aansprakelijk noch betrokken worden gesteld bij de afsluiting van een leveringscontract tussen u en de energieleverancier ten gevolge van het gebruik van haar diensten.

Informatie website en correctheid van de berekening

De berekening van de jaarkosten is een indicatie van de kosten gebaseerd op de op dat ogenblik gekende en relevante tarieven. Enkel een formeel contract tussen u en de leverancier van uw keuze, kan deze prijzen, alsook de rechten en verplichtingen tussen beide partijen definitief vastleggen. Niets op deze site kan worden beschouwd als een aankoop- of verkoopofferte voor elektriciteit- en gasvoorziening, noch als een contract.

Besparenkan streeft ernaar te allen tijde een zo correct mogelijke berekening te maken door het gebruik van zowel het juiste berekeningsalgoritme als de juiste energietarieven, transport- en distributiekosten, taxen en BTW tarief.

Ondanks de uitdrukkelijke ambitie te allen tijde al de componenten bijgewerkt te hebben, kan Besparenkan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de informatie niet correct, compleet of adequaat zou zijn. Zij kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele fout, direct of indirect, ten gevolge van het gebruik van informatie voorzien op deze site die incorrect of niet volledig is.

Aangezien de verbintenis rechtstreeks tussen u en de energieleverancier wordt aangegaan heeft Besparenkan geen enkele invloed op de beslissing van de energieleveranciers om een contactvoorstel te doen, noch op het gevolg dat ze geven aan aanvragen voor contractvoorstellen die ze ontvangen. Zij kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval de leveranciers geen gevolg geven aan uw aanvraag of een lopend voorstel annuleren.

U bent eraan gebonden alle noodzakelijke voorzorgen te nemen om te garanderen dat de gegevens die u aan Besparenkan communiceert correct en eerlijk zijn.

Intellectuele rechten op de sites en hun inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name - doch niet uitsluitend - over de foto's, teksten, logo's, slogans, handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Mottoproducts of van de eventuele andere rechthebbenden is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden.

Bescherming van de persoonsgegevens

Wij hechten veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer en daarmee het vertrouwen dat u ons schenkt voor het beheer van uw persoonlijke gegevens. Wij garanderen u dat alle gegevens die u ons doorstuurt met de grootste zorg en de grootste discretie behandeld zullen worden.
In verschillende stadia van de site wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Deze informatie is noodzakelijk om een correcte vergelijking te maken, de juiste informatie uit te wisselen met de leverancier van uw keuze of om in de toekomst u correct te blijven informeren.
Deze informatie wordt met de grootste zorg behandeld, nooit doorverkocht aan derden of misbruikt zoals de van toepassing zijnde wet voorschrijft en wat men kan verstaan onder ‘beheer als een goede huisvader’.

Cookies

Onze website gebruikt "cookies". Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. "cookies" worden uitsluitend gebruikt om een opvolging te kunnen doen over de pagina's die worden geraadpleegd en hoe ze worden geraadpleegd. Deze informatie wordt echter enkel verzameld voor puur statistische doelstellingen en om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Zij laat in geen geval toe u te identificeren.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Suggestie

Hebt u zelf een suggestie, dan horen we die graag via onze contactpagina.

Blijf op hoogte!

Op de hoogte blijven van de laatste bespaartips en de nieuwste ontwikkelingen in de markt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.